BSO Kinderopvang Mundo

Binnen onze school werken we samen met Kinderopvang Mundo als het gaat om voor- en naschoolse opvang. In ons gebouw is één van de ruimtes ingericht als buitenschoolse opvang. De ruimte is ouderwets knus met als thema 'oma's huiskamer'.

Als school werken we nauw samen met Kinderopvang Mundo. Zij organiseren bij ons ook de tussenschoolse opvang en de peutergroep. De BSO vangt maximaal 20 kinderen op van 4-12 jaar. Er is veel aandacht voor de kinderen. De pedagogisch medewerkers luisteren graag naar alle verhalen en belevenissen. Er worden veel activiteiten georganiseerd en de pedagogisch medewerkers gaan vaak naar buiten met de kinderen. Zij bieden de kinderen een leuke, gezellige en sportieve tijd.

De voorschoolse opvang start om 7 tot 8.30 uur en de naschoolse opvang is mogelijk vanaf 14.30 tot 18.30 uur.

Voor meer informatie kunt u bellen met het servicebureau van Kinderopvang Mundo:

010 2461133

Of een kijkje nemen op de website: www.kinderopvangmundo.nl