Ouders

De ouderraad


Wij zijn een groep ouders die samen de ouderraad vormen in Ridderkerk. De ouderraad bestaat uit maximaal zeven leden.
Samen met het team organiseren wij alle activiteiten en festiviteiten voor de kinderen. Dit kunnen wij doen, dankzij de ouderbijdrage. Gedurende het jaar zijn wij ook actief voor de ouders. Denk hierbij aan de koffieochtenden.

Hayal Coskun moeder van Cenk BB

Ferry van Dijk vader van Damian VV & Devlynn BB

Chantal van der Zande moeder van Romy VV en Lynn LK

Zulma Liliana moeder van Gabriel HH

Roelien Wierstra moeder van Robin ZZ

Esther Overkamp moeder van Roni TT

Ieder jaar start het nieuwe schooljaar met een Algemene Ledenvergadering, waarin wij het jaarverslag, de begroting en alle plannen voor het komende jaar presenteren. Iedere ouder is automatisch lid, dus is iedereen van harte welkom. Tijdens deze vergadering kunnen er ook vragen gesteld worden en staan wij open voor ideeën.

Gedurende het schooljaar vergadert de OR 6x per jaar op de vrijdag. Hierin worden alle festiviteiten en activiteiten besproken. Een ieder deelt de laatste info over zijn werkgroep. Ieder feest of activiteit heeft zijn eigen werkgroep, welke wordt gevormd door teamleden en OR-leden. De werkgroep overlegt na schooltijd. Tevens wordt de OR betrokken bij schoolgerelateerde zaken.

Voor ideeën, vragen en/of verdere informatie kunt u mailen naar het volgende adres or.ridderkerk@schaepmanschool.nl

Wat doen wij dan voor leuks voor de kinderen ?
Fotograaf
Jantje Beton
Kinderboekenweek
Sinterklaas
Kerst
Pasen
Sportdag
Avondvierdaagse
Midzomerfeest
Projecten
En niet te vergeten de schoolreis iedere twee jaar.

De OR staat eveneens in direct contact met de hulpouders .
Naast de OR-Leden is er ook veel steun nodig van de overige ouders. Binnen onze school zijn de ouders dan ook erg belangrijk. Zonder hulpouders zouden namelijk heel veel schoolse activiteiten niet kunnen plaatsvinden. Denk maar eens aan de gezamenlijke knutselmiddagen en het overblijven in de onderbouw groepen. Bij “hulpouders” staat beschreven, bij welke activiteiten de kinderen en het team jullie hulp nodig hebben.

Met z’n allen kunnen we namelijk veel meer bereiken!