Jenaplanonderwijs op onze school

Ieder kind is anders en krijgt op onze school de mogelijkheid om zich op een eigen manier en in een eigen tempo te ontwikkelen. In de animatie kunt u bekijken hoe we op onze school het onderwijs vorm geven.

Natuurlijk is de cognitieve ontwikkeling erg belangrijk en bieden we alle leerstof aan die kinderen op de basisschool moeten krijgen. Daarnaast is er alle aandacht voor de ontwikkeling van andere vaardigheden die onontbeerlijk zijn in onze snel veranderende samenleving:  leren samenwerken, ondernemen, plannen, creëren , presenteren, reflecteren en verantwoorden.

Dit maakt jenaplanonderwijs tot een dynamische onderwijsvorm die aansluit bij de ontwikkelingen in onze maatschappij.

Stamgroepen

Op onze school zitten de kinderen in heterogene stamgroepen:

 • onderbouwgroepen voor de kinderen van 4, 5 en 6 jaar,
 • middenbouwgroepen voor kinderen van 7, 8 en 9 jaar en
 • bovenbouwgroepen voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar.                                                        

In die stamgroepen wordt samen gewerkt, samen gepraat, samen gespeeld en samen gevierd. Dit zijn de vier werkvormen die binnen het Jenaplan in een ritmisch weekplan herkenbaar zijn. 

Erkende Jenaplanschool

Een erkende jenaplanschool geeft binnen het onderwijs vorm aan twaalf kernkwaliteiten. Deze zijn onderverdeeld in drie thema's:

 • De relatie van het kind met zichzelf
 • De relatie van het kind met de ander en het andere
 • De relatie van het kind met de wereld

Relatie van het kind met zichzelf

 • 1.1 Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich competent kunnen voelen.
 • 1.2 Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid dragen voor wat zij willen en moeten leren, wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken.
 • 1.3 Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling.
 • 1.4 Kinderen leren reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in gesprek gaan.

Relatie van het kind met de ander en het andere

 • 2.1 Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijdsheterogene stamgroep.
 • 2.2 Kinderen leren samen te werken, hulp geven en ontvangen met andere kinderen en daarover te reflecteren.
 • 2.3 Kinderen leren verantwoordelijkheid nemen en mee te beslissen over het harmonieus samenleven in de stamgroep en school, opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan ervaren.

Relatie van het kind met de wereld

 • 3.1 Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situaties.
 • 3.2 Kinderen leren zorg dragen voor de omgeving.
 • 3.3 Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe om de wereld te leren kennen.
 • 3.4 Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch weekplan.
 • 3.5 Kinderen leren initiatieven nemen vanuit hun eigen interesses en vragen.

Peter Petersenprijs

In 2010 is aan ons de Peter Petersenprijs toegekend. Deze prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt, hebben we gekregen omdat de school een opvallende rol vervult als voorbeeld voor het jenaplanonderwijs. We ontvangen regelmatig bezoekers uit binnen- en buitenland. De gasten zijn vooral benieuwd naar de manier waarop we werken in heterogene groepen, waarbij wereldoriëntatie echt een centrale plaats heeft. Er is veel bewondering voor de zelfstandige werkhouding van kinderen en het werken met portfolio's.