Ouders

De Oudervereniging organiseert samen met het schoolteam leuke uitstapjes en educatieve activiteiten, zoals de schooltuintjes, de tweejaarlijkse sportdag en het eindfeest voor de zomervakantie. De Oudervereniging helpt de school bij de uitvoering van de plannen en draagt financieel bij aan deze activiteiten.

De Oudervereniging heeft dus een praktische functie binnen de school. Hierin verschilt de Oudervereniging van de Medezeggenschapsraad, die zich meer bezighoudt met beleidszaken.

Als uw kind bij ons op school komt wordt u als ouder automatisch lid van onze oudervereniging. Bovenstaande en vele andere activiteiten zijn financieel mogelijk dankzij de contributie. Voor het schooljaar 2014/2015 is in de Algemene Ledenvergadering de contributie gehandhaafd op € 45 per kind. De bijdrage wordt aan het begin van elk schooljaar tijdens de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. Voor kinderen die na 31 januari op school komen, is de bijdrage de helft.

Hoe is de vereniging georganiseerd?

De Algemene Ledenvergadering kiest het bestuur de Oudervereniging. Het bestuur bestaat uit maximaal 9 ouders. Het bestuur vergadert 1x per 6 weken.


In het schooljaar 2014 – 2015 zitten de volgende ouders in het bestuur van de Oudervereniging:
Voorzitter: Daniëlle ( Karlijn HH en Danique KK) 
Secretaris: Annemieke ( Michiel HH en Merijn BB)
Penningmeester: Justus ( Tara BB en Amber Kl. R)
Bestuursleden:  Leonie ( Taeke PP en Joep KK)

Ieder jaar wordt tijdens de Algemene Leden Vergadering na de zomervakantie de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. De begroting voor het komende schooljaar wordt goedgekeurd. De penningmeester presenteert de resultaatrekening over het afgelopen jaar en de secretaris het jaarverslag. Eventuele nieuwe bestuursleden van de Oudervereniging worden voorgesteld. Tijdens deze avond kunt u meedenken over en reageren op de plannen. De uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering komt via de nieuwsbrief.

Activiteiten

Jaarlijks terugkerende activiteiten die door de Oudervereniging mogelijk worden gemaakt:

 • Sportdag / Schoolreisje (ene jaar grote sportdag andere jaar schoolreisje)
 • Schoolfotograaf
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Nieuwjaarsreceptie
 • Carnaval/Talentenjacht
 • Pasen
 • Avondvierdaagse
 • Eindejaarsfeest
 • Klassenkas (geld vermeerderen en teambuilding)
 • GRUIT-dagen

De oudervereniging ondersteunt ook andere activiteiten van ouders met de kinderen:

 • Groepjes kinderen begeleiden in een keuzecursus
 • Het documentatiecentrum
 • Tuinieren in de schooltuintjes
 • Naaien op school
 • Kunstmenu
 • Koken op school
 • Excursies in het kader van de projecten

Deze activiteiten worden niet vergoed door de overheid. Zonder deze financiële bijdrage van de Oudervereniging is héél véél niet mogelijk.

Uw hulp is welkom!

Hulp van ouders bij de activiteiten is altijd welkom. In het begin van het jaar inventariseert het team van stamgroepleiders al welke ouders bij activiteiten willen helpen. Via de nieuwsbrief doen we soms een oproep aan ouders en ook via de prikborden van de klassen. Iedere bijdrage is welkom. Vind je het leuk om te helpen bij het organiseren van activiteiten, neem dan contact op met een van de bestuursleden van de Oudervereniging of met een van de stamgroepleiders.

Contact

Mocht u vragen hebben over de activiteiten van de Oudervereniging, of misschien volgend jaar ook bestuurslid van de Oudervereniging wilt worden, neem dan contact op met een van de ouders uit de Oudervereniging.
Algemeen mailadres: