Schoolgids

   

Bekijk de schoolgids 2019-2020

Ieder jaar verschijnt - na vaststelling door de medezeggenschapsraad - een nieuwe schoolgids die op deze plek wordt gepubliceerd.

In de schoolgids vindt u informatie over allerlei regelingen en de wijze waarop wij het onderwijs vorm geven. U vindt er ook veel praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken in de school.

U kunt de gids ook in gedrukte versie krijgen bij de locatieleider.

Regelingen en protocollen