Leren op school

Op onze school leren de kinderen rekenen, taal en lezen en al dat andere wat op iedere school wordt geleerd. Ons onderwijs moet gewoon voldoen aan de kerndoelen.

Naast die cognitieve doelen leren we de kinderen ook andere vaardigheden die onmisbaar zijn om je weg te kunnen vinden in de maatschappij: Ondernemen, plannen, samenwerken, creëren , presenteren, reflecteren en verantwoorden. Deze vaardigheden met doelen en succescriteria hebben we vorm gegeven in posters. Een voorbeeld daarvan vindt u op de afbeelding hierboven.

De kinderen werken met eigen weekplannen waarbij de doelen vanuit het curriculum een plek hebben en waarin kinderen een aantal eigen doelen hebben gesteld.

De inspectie van het onderwijs

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. In het laatste rapport van 24 april 2015 schrijft de inspectie over onze school: 

"Het onderwijsaanbod is op de Dr. Schaepmanschool breed. Dat past bij het jenaplanonderwijs. De samenspraak tussen ouders, leerling en school om de leerling tot ontwikkeling te laten komen, is belangrijk voor de school en is terug te zien in het dagelijks handelen."

Bekijk het gehele rapport op:  www.onderwijsinspectie.nl of klik hier

Excellente school

Een speciale jury van de onderwijsinspectie is na gedegen onderzoek in schooljaar 15/16 tot de conclusie gekomen, dat de kwaliteit van het onderwijs op de Dr. Schaepmanschool heel goed is. Daarmee hebben we toen het predicaat "Excellente School 2016-2017-2018" verdiend. In een uitgebreid rapport valt te lezen hoe de jury tot dit besluit is gekomen. Op de website van de inspectie kunt u het gehele rapport vinden of klik hier

Leren is leuk

Er valt veel te leren. Soms is dat gewoon omdat het moet, heel vaak genieten de kinderen er van. Op onze facebookpagina's laten we regelmatig voorbeelden daarvan zien;

Klik hier voor: Facebook Marijkesingel
Klik hier voor: Facebook Evertsenstraat
Klik hier voor: Facebook Hovystraat

Dr. Schaepmanschool op de Japanse televisie

Regelmatig ontvangen we bezoekers op onze school, zij willen zien hoe we het onderwijs vormgeven en er van leren. Die bezoekers komen uit binnen- en buitenland.

Veel van die bezoekers komen uit Japan. Daar zijn we zelfs een bekende school. Op de Japanse televisie is met veel enthousiasme gesproken over ons onderwijs. Kijk naar de aflevering van 'Another Sky'.

In april 2019 is de eerste jenaplanschool geopend in Japan.

De bekende Japanse onderwijzer Mr. Kanamori uit de documentaire 'Children full of life' heeft ook een bezoek gebracht aan onze school.