Leren op school

Op onze school leren de kinderen rekenen, taal en lezen en al dat andere wat op iedere school wordt geleerd. De kinderen leren met elkaar in stamgroepen. We hanteren daarbij de doelen vanuit het curriculum en de kinderen hebben ook een aantal eigen doelen geformuleerd. Zo werkt iedere kind met een eigen weekplanning.

Naast die cognitieve doelen leren we de kinderen ook andere vaardigheden die onmisbaar zijn om je weg te kunnen vinden in de maatschappij: Ondernemen, plannen, samenwerken, creëren , presenteren, reflecteren en verantwoorden. Bij deze vaardigheden hebben we doelen geformuleerd en succescriteria. Een voorbeeld daarvan vindt u op de afbeelding van de de poster hierboven.

Er valt veel te leren. Soms is dat gewoon omdat het moet, heel vaak genieten de kinderen er ook van. Leren is leuk!  Op onze facebookpagina's laten we regelmatig voorbeelden daarvan zien;

Klik hier voor: Facebook Marijkesingel
Klik hier voor: Facebook Evertsenstraat
Klik hier voor: Facebook Hovystraat

Dr. Schaepmanschool op de Japanse televisie

Regelmatig ontvangen we bezoekers op onze school, zij willen zien hoe we het onderwijs vormgeven en er van leren. Die bezoekers komen uit binnen- en buitenland.

Veel van die bezoekers komen uit Japan. Daar zijn we zelfs een bekende school. Op de Japanse televisie is met veel enthousiasme gesproken over ons onderwijs. Kijk naar de aflevering van 'Another Sky'.

De bekende Japanse onderwijzer Mr. Kanamori uit de documentaire 'Children full of life' heeft ook een bezoek gebracht aan onze school.