Vakantie

​

Vakanties en vrije dagen
schooljaar 2019-2020
herfstvakantie maandag 21 oktober t/m maandag 28 oktober
vrije dag  vrijdag 22 november
kerstvakantie maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari
voorjaarsvakantie vrijdag 21 februari t/m vrijdag 28 februari
vrije dag vrijdag 20 maart
Pasen  donderdag 9 april t/m maandag 13 april
Meivakantie maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei
Hemelvaart donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei
Pinksteren maandag 1 juni
vrije dag  vrijdag 12 juni en maandag 15 juni
zomervakantie maandag 20 juli t.m vrijdag 28 augustus
Schooltijden

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:  8.30 uur - 14.45 uur

woensdag:  8.30 uur - 12.30 uur

Vakantieregeling

Jaarlijks worden de vakanties en vrije dagen in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de afspraken binnen de regio Rotterdam.  Deze afspraken kunnen soms afwijken van de adviezen op de website van het ministerie.

Extra verlof

Bij bijzondere omstandigheden kan soms een dag extra verlof worden verleend. Denk hierbij aan: bijzondere familieomstandigheden of verlof wegens medische of sociale redenen. 
Neem vooraf contact op met de locatieleider.

Alleen In uitzonderingsgevallen mogen wij extra vakantieverlof verlenen tot een maximum van tien dagen. Een verzoek daartoe moet ruim van te voren schriftelijk worden ingediend en moet voldoen aan een aantal eisen.
Neem vooraf contact op met de locatieleider.

De eerste twee weken van het schooljaar is extra vakantieverlof niet toegestaan.
Tijdens toetsperiodes alleen bij heel gewichtige redenen. 

Ongeoorloofd verzuim moet worden gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

De volledige regeling vindt u in de schoolgids.