Vakantie

​

Vakanties en vrije dagen
schooljaar 2018-2019
vrije dag dinsdag 18 september
herfstvakantie maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober
vrije dag  vrijdag 23 november
kerstvakantie maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari
vrije dag  maandag 28 januari
voorjaarsvakantie vrijdag 22 februari t/m vrijdag 1 maart
vrije dag vrijdag 15 maart
Pasen en meivakantie donderdag 18 april t/m vrijdag 3 mei
Hemelvaart donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei
Pinksteren maandag 10 juni en dinsdag 11 juni
zomervakantie maandag 22 juli t.m vrijdag 30 augustus
Schooltijden

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:  8.30 uur - 14.30 uur

woensdag:  8.30 uur - 12.30 uur

Vakantieregeling

Jaarlijks worden de vakanties en vrije dagen in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de afspraken binnen de regio Rotterdam.  Deze afspraken kunnen soms afwijken van de adviezen op de website van het ministerie.

Extra verlof

Bij gewichtige omstandigheden kan soms een dag extra verlof worden verleend. Denk hierbij aan: bijzondere familieomstandigheden of verlof wegens medische of sociale redenen.

Alleen In enkele uitzonderingsgevallen mogen wij extra vakantieverlof verlenen tot een maximum van tien dagen. Een verzoek daartoe moet ruim van te voren schriftelijk worden ingediend en moet voldoen aan een aantal eisen.

De eerste twee weken van het schooljaar is extra vakantieverlof niet toegestaan.

Ongeoorloofd verzuim moet worden gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

De volledige regeling vindt u in de schoolgids.