Vakantie

Vakanties en vrije dagen
schooljaar 2017-2018
Vrije dag woensdag 20 september
Herfstvakantie maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober
Vrije dag maandag 20 november
Kerstvakantie maandag 25 december t/m 5 januari
Vrije dag vrijdag 26 januari
Voorjaarsvakantie vrijdag 23 febuari t/m vrijdag 2 maart
Paasvakantie donderdag 29 maart t/m ma. 2 april
Meivakantie vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei
Pinksteren maandag 21 mei
Vrije dag maandag 18 juni
Zomervakantie maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus

​Indien de marge-uren dat toelaten, is er mogelijk nog een vrije middag op 22 december en/of 13 juli

Schooltijden

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:  8.30 uur - 14.30 uur

woensdag:  8.30 uur - 12.30 uur

Vakantieregeling

Jaarlijks worden de vakanties en vrije dagen in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de afspraken binnen de regio Rotterdam.  Deze afspraken kunnen soms afwijken van de adviezen op de website van het ministerie.

Extra verlof

Bij gewichtige omstandigheden kan soms een dag extra verlof worden verleend. Denk hierbij aan: bijzondere familieomstandigheden of verlof wegens medische of sociale redenen.

Alleen In enkele uitzonderingsgevallen mogen wij extra vakantieverlof verlenen tot een maximum van tien dagen. Een verzoek daartoe moet ruim van te voren schriftelijk worden ingediend en moet voldoen aan een aantal eisen.

De eerste twee weken van het schooljaar is extra vakantieverlof niet toegestaan.

Ongeoorloofd verzuim moet worden gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

De volledige regeling vindt u in de schoolgids.